Steinar Opstad til Århus!

Steinar Opstad skal lese opp under et arrangemenet kalt Hommage til Pia Juul. Arrangemenet er en del av en større work-shop om Pia Juul. Opstad deler scenen med et nordisk tropplag bestående av forfattere som Niels Frank (DK), C.Y. Frostholm (DK), Marie Silkeberg (S) og Martin Glaz Serup (S). Seansen finner sted torsdag 28. oktober i Foyeren på Godsbanen i Århus kl. 20.00. Vel møtt!