Eivind Grip Fjær på debutantkveld på Blå

Eivind Grip Fjær skal samtale med Ebba Eiring under debutantkveld på Blå. Debutantene har byttet bøker, og skal veksle mellom rollen som intervjuer og forfatter. Samtalen finner sted 21. juni kl. 19.00. Vel møtt!