Kjersti Anfinnsen om kvensk identitet og språk

Kjersti Anfinnsen skal delta på Samiske og kvenske/norskfinske litteraturdager. Hun deltar i samtalen Å skrive uten språk, som finner sted på Litteraturhuset i Oslo, fredag 21. april kl 18. Vel møtt!