William Blake

William Blake (1757–1827) var en britisk poet, maler, grafiker og romantisk mystiker. Ved siden av Ekteskapet mellom himmel og helvete skrev han flere kortere dikt samt episke dikt og eposene Milton og Jerusalem. Blake var også en ypperlig maler og grafiker og illustrerte bøkene sine selv.

Bøker