Hope Mirrlees

Hope Mirrlees (1887–1978) var en engelsk forfatter, kritiker og biograf. Hun er i dag særlig kjent for sitt nyskapende langdikt Paris, og med det for sitt bidrag til britisk modernisme. I tillegg til Paris: et dikt (1920) utga Hope Mirrlees blant annet fantasy-romanen Lud-in-the-Mist (1926), som i dag har klassikerstatus, en biografi om den britiske anktivaren Robert Bruce Cotton (1962), diktsamlingen Moods and Tensions (1976) og – med Jane Harrison – en oversettelse av en samling russiske folkeeventyr (1926).

Bøker