William Shakespeare

William Shakespeare (1564–1616) regnes som verdens fremste dramatiker. Forfatterskapet består av 38 skuespill, 154 sonetter, to lange fortellende dikt og flere andre dikt.

Bøker