Bilde av Paul Celan

Stort portrett

Paul Celan

Paul Celan er en av 1900-tallets mest sentrale forfattere. Etter holocaust var han skeptisk til lyrisk oppsnørring av lidelsen, og skapte en lysende, konsentrert poesi som alltid står i det fremmedes tegn: Celan så på diktene som flaskepost, en type post som sjelden når fram til et lesende menneske.

Bøker

Nyheter om Paul Celan