Omslaget til Etterlatt

Stort omslag

Innbundet

Ikke i salg

Pocket

Pocket

Ikke i salg

Etterlatt

Dikt og prosa i gjendiktning ved Øyvind Berg

Utvidet og revidert utgave.

Paul Celan er en av 1900-tallets mest sentrale forfattere. Etter holocaust var han skeptisk til lyrisk oppsnørring av lidelsen, og skapte en lysende, konsentrert poesi som alltid står i det fremmedes tegn: Celan så på diktene som flaskepost, en type post som sjelden når fram til et lesende menneske.

Disse uforutsigelige diktene har likevel nådd hundretusener - med sin skjønnhet og sin følelsestyngde - alt satt i scene av et opprørt intellekt. Celans dikt framstår fremdeles som uovertrufne språklige nyskapninger.

Øyvind Berg har gjort et omfattende utvalg av både dikt og prosa og skrevet et utfyllende etterord.

Om Etterlatt

«Med Øyvind Bergs fyldige, kyndige og kompetent fornorskede udvalg kan man nu bevæge sig i hele Celans lyriske landskab.»
Erik Skyum-Nielsen, Informationen

«Det er ugjørlig verk i en avisomtale å gå nærmere inn på dette omfattende gjendiktningsarbeidet, derimot er det full anledning til å ønske Øyvind Berg og det diktlesende Norge til lykke med at vi har fått en så utførlig og kvalifisert Celan-tolkning på norsk.»
Knut Ødegård, Aftenposten

«Utvalget er strålende, ikke bare fordi de aller fleste diktene er tatt med, ordnet kronologisk, men også fordi Celans dyptloddende taler og essays bl.a. omkring møtet med Adorno som aldri fant sted og om møtet med Heidegger som kanskje egentlig ikke var noe møte, og den fantastiske talen om poesiens vesen, «Meridianen», også er med.
Øyvind Berg er selv en dyktig poet, svært inspirert av Celan. Celan kunne rett og slett ikke fått en bedre oversetter enn Berg: Han kjenner faget, magien og «dette skumle». Det kreves nemlig mot og øvelse for å kunne la seg «berike» av dette. Berg har med frekkhet og dristighet greid å ivareta Paul Celans ofte makabre blanding av råhet, skjønnhet og hårreisende nyord.»
Eivind Røssaak, Klassekampen

«Alt i alt har dette vorte ei av dei få bøkene som får ein sentral plass i hylla og ikkje får stå lenge i fred.»
Helge Torvund, Stavanger Aftenblad

«Når Kolon Forlag presenterer et stort og representativt utvalg av Paul Celans dikt gjendiktet av Øyvind Berg, er det ikke bare fjorårets udiskutabelt mest viktige begivenhet innen genren, men også en av de mest forsinkede.»
Kurt G. Sweeney, Morgenbladet

«Øyvind Berg overbeviser meg om at han har tatt vare på Celans inderlighet på sin sterke og sjelfulle måte. Den historiske bedrøveligheten blusser opp og rammer meg rett i hjertet.»
Lena Jensen, Vårt Land

Nyheter om Etterlatt