Bilde av Keith  Waldrop

Foto: Atrivedi / Wikimedia Commons

Stort portrett

Keith Waldrop

Keith Waldrop, født 1932, bor i Providence i Rhode Island, USA. I kraft av sitt virke som som forfatter, forlegger og oversetter, i hovedsak av fransk poesi, har han lenge vært en betydelig skikkelse i nord-amerikansk litteratur. Han har drevet forlaget Burning Deck sammen med sin kone Rosmarie Waldrop siden 1968, og han er professor i litteratur ved Brown University.

Bøker

Nyheter om Keith Waldrop