Bilde av Keith  Waldrop

Foto: Atrivedi / Wikimedia Commons

Boklansering - Keith Waldrop

Jørn H. Sværens gjendiktning av Keith Waldrops Vitruvius' lodd feires på Last Train tirsdag 8. oktober kl. 19.00. Det blir en kveld i gjendiktningens tegn: Thomas Lundbo leser Jacques Roubaud, Arve Kleiva leser Jena Osman, Tone Hødnebø leser Anne Carson og Jørn H. Sværen leser Keith Waldrop. Velkommen!