Catullus

Gaius Valerius Catullus (ca. 84-54 f.Kr.) ble født i Verona. Han kom fra en velstående familie og levde størstedelen av sitt liv i Verona og Roma. Han døde i Roma bare 30 år gammel. Catullus var del av en litterær krets som fikk betegnelsen «neoterikerne» eller «de nye poetene». Den første trykte utgaven av Catullus’ dikt kom i 1472. I og med den har Catullus satt sitt preg på europeisk litteratur.

Bøker