Samlede dikt

Samlede dikt består av de 116 diktene som er bevart etter Catullus. Catullus regnes som den mest innflytelsesrike dikteren i en krets av yngre romerske poeter som levde i Roma i det 1. århundre f.Kr. De ønsket å gjøre den latinske diktningen smidigere, mindre oppstyltet og mer preget av hverdagsspråket. Catullus’ diktning har vært kjent for sin humor og situasjonskomikk, sin utleverende kritikk av romerske maktpersoner, og – ikke minst – kjærlighetsdiktene han skrev til kvinnen han kalte Lesbia. På elegant vis forener Catullus erotiske, politiske, private og litterære hilsener til skarpe og formfullendte dikt.

Boken er utstyrt med instruktive kommentarer til diktene, samt et etterord ved gjendikterne, Johann Grip og Henning Hagerup.

 

Om Samlede dikt

«Catullus er i Johann Grip og Henning Hagerups gjendiktning uansett blitt ein poet det er lett og ganske så underhaldande å lese i dag. Han engasjerer fordi ein får følelsen av å komme tett på det han skriv om. Språket er friskt, og dikta ber i liten grad preg av å vere skrivne for meir enn 2000 år sidan.»
Rune F. Hjemås, Mellom

«‘Hvem skal jeg gi denne helt nye boken/ liten og vittig og pusset med pimpstein?’, spørres det eplekjekt i det første diktet i Kolons nyutgivelse av det romerske humorikonet Catullus’ samlede. Svaret må bli: Til hvem som helst som trenger å ta hull på høsten og som synes poesisjangeren er blitt ei hellig ku med for lite latter i seg. […] Hagerup og Grip har heldigvis valgt å hegne om Catullus' hverdagsliggjøring av overskridelser. Minst halve moroa skyldes gjendiktningen - som er rik på tabuord og så å si renset for det tyskeren kaller ‘klassikerkulde’.»
Elisabeth Frøysland Pedersen, Prosopopeia

«Følgelig er det også overraskende morsomt å lese. Det er rett og slett såpass drøyt at det, hva annet kan man vel kalle det, friske språket gjør leseren fullstendig forfjamset. Her er tirader ut av en annen verden, råskap man knapt nok har lest tidligere og kraftige, verbale sleivspark man nesten ønsker man var tøff nok til selv å uttale til en eller annen uheldig utvalgt. […] Catullus må ha vært et fyrverkeri av et menneske; for et liv han har levd, for noen fornærmelser han har ropt! Det er så drøyt, så forfjamsende, så rått og overraskende morsomt. Ja visst, hans samlede dikt har vært en glede å lese.»
Eli R. Gjengstø, Ellikkens bokhylle