Henning Hagerup

Henning Hagerup, født 1959, bosatt i Oslo, er en av våre mest respekterte litteraturkritikere. Han er belest, reflektert og analytisk. Han har den nådegaven at han kan skrive enkelt om svært kompliserte litterære emner, og han har selvsagt for lengst fått tildelt prisen for «Årets kritiker». Han har gitt ut to essaysamlinger, Vinternotater (1998) og Metafysisk skrapjern (2015). I 2017 utga Alf van der Hagen Leseren, en samtalebok med Henning Hagerup (Oktober forlag).

Bøker

  • Vinternotater. Essays. Tiden, 1998
  • Skjelett og hjerte: en bok om Tor Ulven. Med Torunn Borge. Tiden, 1999
  • De dødes språk. Spøkelsesroman. Gyldendal, 2001
  • Husets nummer. Spøkelsesroman. Gyldendal, 2002
  • Metafysisk skrapjern. Essays, 2015
  • Vinternotater. Essays, 2015

Som redaktør

Som oversetter

Gjendiktninger