Enveiskjørt gate / Barndom i Berlin - rundt 1900

Prosa

To av Walter Benjamins mest kjente verker er her samlet i ett bind: Enveiskjørt gate (1928) består av aforismer, drømmer, reiseminner, prinsipielle refleksjoner rundt litteratur og kritikk, samt betraktninger over alt fra kapitalismens historie til leketøy og frimerker. Barndom i Berlin - rundt 1900 (skrevet i løpet av 30-tallet) er satt sammen av pregnante erindringsglimt og ladede situasjonsrapporter fra forfatterens egen oppvekst i et velstående jødisk kjøpmannshjem.

Om Enveiskjørt gate / Barndom i Berlin - rundt 1900

«En av disse skribentene som jobber i gråsonen mellom det skjønnlitterære og det filosofiske. En formuleringskunstner av de sjeldne. Bøkene er et uvanlig rikholdig memoarverk, fylt med erindringer, drømmer, aforismer, betraktninger og refleksjoner.»
Fredrik Wandrup, Dagbladet