Omslaget til Vinternotater

Stort omslag

Pocket

E-bok

Vinternotater

Essays

Henning Hagerups essays er preget av imponerende viten når det gjelder litterære sjangre, epoker, og uttrykksbredde i den litteraturen han befatter seg med. Vinternotater fremstår i stor grad som en tematisk helhet, og er dessuten en personlig dannelseshistorie, preget av entusiasme, assosiasjonskraft og en skarp analytisk holdning. Hagerups lesninger gir aldri avkall på forpliktelsen overfor teksten, samtidig som essayene utforsker litteraturens politiske og etiske – og for den saks skyld – metafysiske aspekter.

Vinternotater ble første gang utgitt i 1999, og har siden vært umulig å få tak i. Nå har den status som en moderne klassiker

Om Vinternotater

«Mesterlige essays
Han vet like godt som jeg at en forstemmende kulturfattigdom råder grunnen på Løvebakken, og at det han selv og vi andre litterater driver og sysler med kan virke unyttig og betydningsløst i den store sammenheng. Like fullt står han her fram som en energisk forsvarer av en humanistisk kultur der estetisk sensibilitet og kritisk tenkning går opp i en høyere enhet. ‘Den som både kan finlese et dikt og gjennomskue politiske strategier, er for meg en ekte representant for dette idealet,’ erklærer Hagerup i et essay som etter mitt syn er et av de viktigste fra en litterats penn på år og dag – et essay som bør kunne gi støtet til en høyst påtrengende debatt om den humanistiske kulturens overlevelsesmuligheter ved inngangen til et nytt årtusen.»
Øystein Rottem, Dagbladet

«Hagerup veksler virtuost mellem nærlæsninger og bredere historiske perspektiveringer, og han skriver imponerende indsigtsfuldt om alt fra romantikken til digte for børn.»
Martin Bastkjær, etansigtsomminderomnorsklitteratur.blogspot.dk/