Handke-debatten – dokumentasjon, videreføring, analyse

Antologi

Høsten 2014 ble Ibsen-prisen tildelt den østerrikske forfatteren Peter Handke. Tildelingen skapte protester, men satte også i gang  en omfattende debatt om forholdet mellom kunst og politikk, kunst og moral, og om forfatteres ansvar i det offentlige rom. Debatten viste seg å bli en av de siste tiårenes rikeste og mest interessante norske debatter om disse problemstillingene.

Boka dokumenterer debatten slik den kom til uttrykk i aviser, tidsskrift og på sosiale medier, og inneholder i tillegg nyskrevne bidrag av sentrale aktører – om både debatten og den historiske bakgrunnen.

Om Handke-debatten – dokumentasjon, videreføring, analyse

«Med boka er debatten om en av vår tids mest kontroversielle forfattere dokumentert. Den kommer nok ikke til å bli folkelesning, men den er et godt utgangspunkt for en analyse av det kompliserte forholdet mellom kunst og politikk i en globalisert verden.»
Marius Wulfsberg, Dagbladet

«Redaktørene, Henning Hagerup og Kaja Schjerven Mollerin, har gjort et stort og prisverdig arbeid med å samle et mylder av flyktige tekster fra aviser og nettet og å gjenskape debatten.»
Erling Sandmo, Klassekampen