Mei-mei Berssenbrugge

Mei-mei Berssenbrugge, født 1947 i Beijing, Kina, bosatt i New York og New Mexico. Hun har utgitt en rekke diktsamlinger siden debuten i 1971, senest Hello, the Roses fra 2013. Forfatterskapet hennes forbindes ofte med en utforskning av språk og identitet i forlengelsen av den amerikanske Language-poesien, og det har også tette bånd til billedkunst. Berssenbrugge har mottatt en rekke utmerkelser for arbeidet sitt, deriblant to American Book Awards.

Bøker