Omslaget til Hallo, rosene

Stort omslag

Heftet

E-bok

Hallo, rosene

I Hallo, rosene kommer mennesket og verden hverandre i møte gjennom lange, slyngende linjer som vibrerer av nærvær og oppmerksomhet. Blomster og landskap åpner seg gjennom boken, og bevisstheten med dem, og alt vokser og veves sammen i en bemerkelsesverdig skapelsesberetning for vår tid.

Om Hallo, rosene

«Mei-mei Berssenbrugge skriv fascinerande amerikansk samtidspoesi. […] Dikta utløyser eit ekspanderande nettverk av tydingar, som formeleg skyt seg ut og koplar seg i stadig fleire retningar. Det gir ei sterk kjensle av rom, av noko som held fram med å spreie seg ut framfor lesaren. […] Mellom dikta og delane lyser det, under lesnaden, opp stadig nye trådar og liner. Det fortonar seg uvant, men det er fascinerande med ein poesi der ein får kjensla av at poesien hender rett framfor auga på lesaren.»
Sindre Ekrheim, Dag og Tid

«Hallo, rosene er en viktig bok å få på norsk, fordi den i tillegg til å inneholde god poesi viser verdien av å gjøre erfaringer med planter, dyr og andre levende vesener – i en tid hvor mengder av arter forsvinner foran øynene våre. Amerikanske Mei-mei Berssenbrugges poesi øker forståelsen av naturfenomener […] Berssenbrugge gjengir framfor noe selve persepsjonen, sanseerfaringen i all dens fylde. Hun gir lyder og bilder innhold ved å sammenstille minner, språk og refleksjoner, alt kropp og hode kan by på i møte med natur. [...] Jørn H. Sværen har skapt en svært god gjendiktning til norsk.»
Tom Egil Hverven, Klassekampen

Nyheter om Hallo, rosene