Kjærlighetc.

Dikt

«Med denne diktsamlingen oppfyller Øyvind Berg alle forventningene leserne hans vil ha. Det er morsomt, med mange sjokkerende ord- og setningskonstruksjoner som gir et friskt og originalt inntrykk. Samtidig stikker diktene dypt ned i materier som poesien vanligvis beveger seg utenfor, eller i beste fall på overflaten av. Berg beskriver poesien, kjærligheten, døden og livet slik at også skyggesidene kommer fram i lyset. I Kjærlighetc. resulterer dette blant annet i mørkere og mer pessimistiske dikt enn tidligere, som treffer leseren og gjør ham urolig. Og mer enn det kan man vel ikke forlange av en diktsamling?»
Per Gunnar Linvik, Adresseavisen

«Hos Berg synes det være det tradisjonelle kjærligetsbegrepets nyanser som er det unevnelige, og det tradisjonelt unevnelige blir nevnt i tydelige ordelag. Her er mye «pikk og mage», men de grove ordene blir tematisk sett nevnt mer enn dykket ned i, grepet inn. Når de brukes er det til det burleske uttrykk, og det er da boka er virkelig god, i de rene burleske partiene, der det vulgære fremtrer i nesten gammelnorske vendinger og uttrykk som får nytt liv i det muntlige dialekt- og samtidsuttrykket Berg mestrer så godt - og gir et bilde som virker sant.»
Gerd Kvanvig, Klassekampen