Pendel

Dikt

Det som karakteriserer Tone Hødnebøs poesi, er først og fremst en sivilisasjonskritikk som ligger i bunnen av all skrivingen hennes. Og diktene er poetiske utprøvinger av såvel personlig erkjennelse som av politikk. En poetisk utprøving som griper til uttrykk og setninger som vi vanligvis ikke forbinder med poesien, men som i Tone Hødnebøs form glir umerkelig inn i helheten. En poetisk helhet som vil favne alt, en helhet som kanskje bare kan finnes i poesien.

Om Pendel

«Med sin tredje utgivelse, samlingen Pendel, har Tone Hødnebø etablert seg som en uvanlig utfordrende og elegant poet. Ved å undersøke baksiden av vitenskapens sikkerhet nærmer hun seg det store spørsmålet om hvordan våre forestillinger om verden oppstår. Besnærende og konsise bilder viser at mange av de systemene vi utvikler - for eksempel språket - fortrenger eller overdøver vage og sårbare felter av vår virkelighet.»
Ingunn Økland, Aftenposten

«Pendel er en granskende og eksperimenterende diktsamling; Hødnebø er ikke bare en ung og lovende forfatter, hun baner vei inn til en ny type lyrikk.»
Marit Olsson, Dag og Tid

«Kresen ordkunst.»
Torild Wardenær, Stavanger Aftenblad

«Pendel viser Hødnebø som en viktig poet i Norge i 90-årene, ingen tvil om det.»
Ingrid Nielsen, Bergens Tidende