Sanger for kor

Dikt

Etter ti år i romanskrivingens tjeneste vender Pedro Carmona-Alvarez tilbake til poesien, til sangen og forvandlingens irrganger. I Sanger for kor er det kollektivets stemmer som får lyde, i et flerstemmig, labyrintisk verk, et speilkabinett over skapelsesberetninger, familiekrøniker og hukommelsesbroer.

Utdrag fra Sanger for kor (pdf)

Om Sanger for kor

«Pedro Carmona-Alvarez’ nye diktsamling er mektig og visjonær.... Det er stort tenkt, og desse dikta sparar ikkje på orda, men enkeltlinjene fenger og er gjennomførte, her er kvalitet ned i detaljane. ... Carmona-Alvarez herskar over eit stort register av stilleie. Poeten rører seg umerkeleg frå det hymniske til det profetiske, og frå mytisk til prosaisk tale. Heile tida er det progresjon, utvikling og snert i det poetiske stoffet, også der dikta verkar å kome i berøring med noko som liknar samtida og dei politiske skuggesidene».
Sindre Ekrheim, Bergens Tidende

«Sanger for kor gir stemme til et kor av navnløse skjebner og viser hvordan de forteller sine livshistorier – fortellinger om eksil, om vold og overgrep. ... [O]m man bruker litt tid på å finne frem i denne diktsamlingen, står man igjen med gnistrende bilder og skjøre livserfaringer fra sivilisasjonens randsone.»
Marit Grøtta, NRK

«Resultatet er et verk som spiller på et bredt spekter av litterære myter, og dermed skaper sin egen. Sanger for kor er en løfterik tragedie av en diktsamling, vakker og trist på samme tid.»
Endre Ruset, Dagbladet

«Med mytologisk-visjonær rytmesans frir Pedro Carmona-Alvarez seg fra forbildene og finner sitt eget språk.»
Carina Elisabeth Beddari, Morgenbladet