Den engelske kanal 2014

Poesiantologi

«Jeg savner poesi når jeg leser norske tidsskrifter. Den engelske kanal, en årlig antologi for inviterte forfattere, er et forsøk på å bøte på dette.» – Jørn H. Sværen, i forordet til den første utgaven av Den engelske kanal (2013).

Bidragsytere i årets utgave:

Anne-Marie Albiach
Gunnar Berge
Kristin Berget
Mei-mei Berssenbrugge
Simen Hagerup
Martin Högström
Jena Osman
Claude Royet-Journoud
Peter Thörneby
Silje Vethal

Om Den engelske kanal 2014

«Den engelske kanal er et tidsskrift som tar poesien på alvor, med norske og utenlandske originalbidrag, ti i tallet.»
Freddy Fjellheim, Klassekampen