Omslaget til Den engelske kanal 2014

Stort omslag

Heftet

Den engelske kanal 2014

Poesiantologi

«Jeg savner poesi når jeg leser norske tidsskrifter. Den engelske kanal, en årlig antologi for inviterte forfattere, er et forsøk på å bøte på dette.» - Jørn H. Sværen, i forordet til den første utgaven av Den engelske kanal (2013).

Bidragsytere i årets utgave:

Anne-Marie Albiach
Gunnar Berge
Kristin Berget
Mei-mei Berssenbrugge
Simen Hagerup
Martin Högström
Jena Osman
Claude Royet-Journoud
Peter Thörneby
Silje Vethal

Om Den engelske kanal 2014

 

«Den engelske kanal er et tidsskrift som tar poesien på alvor, med norske og utenlandske originalbidrag, ti i tallet.»
Freddy Fjellheim, Klassekampen

Nyheter om Den engelske kanal 2014