Den engelske kanal 2015

Poesiantologi

«Jeg savner poesi når jeg leser norske tidsskrifter. Den engelske kanal, en årlig antologi for inviterte forfattere, er et forsøk på å bøte på dette.» – Jørn H. Sværen, i forordet til Den engelske kanal 2013.

Årets utgave av Den engelske kanal, den tredje i rekken, inneholder nyskrevet og oversatt poesi av Gunnar Berge, Kristin Berget, Beata Berggren, Karl Larsson, Lisa Robertson (overs. Arve Kleiva), Claude Royet-Journoud (overs. Jørn H. Sværen), Amalie Smith og Victoria Xardel (overs. Cathrine Strøm og Jørn H. Sværen). Rosinen i pølsen er Stéphane Mallarmés Igitur – en nøkkeltekst i Mallarmés forfatterskap, og dermed en av nøkkeltekstene i den modernistiske poesien – oversatt for første gang til norsk av Knut Stene-Johansen.

Om Den engelske kanal 2015

«Den engelske kanal er en kjærkommen håndstrekning til leseren som vil orientere seg i samtidspoesien, og trenger en inngang. Det er flott å se hvordan tidsskriftet viser kontinuitet så vel som bredde og variasjon innenfor den språkkritiske poesien. Det skjer noe med enkelttekstene når de sidestilles på denne måten – Mallarmés poetiske alkymi og Royet-Journouds kompromissløse minimalisme sammen med et knippe mer tilgjengelige tekster, skrevet av poeter som har lært en hel del av sine forgjengere, men har andre prosjekter.

Mest av alt er tidsskriftet en invitasjon til å senke tempoet og skjerpe oppmerksomheten.»
Marit Grøtta, NRK P2

«Foruten [Kristin] Berget og [Stéphane] Mallarmé er de andre poetene her helt nye bekjentskaper for meg. Alle de ni forfatterne er poeter jeg kommer til å oppsøke og som jeg gleder meg til å lese mer av. Alle tekstene i Den engelske kanal 2015 er verdt å lese, det er ingen dødpunkter her. Antologiformatet og den prøvesmak-aktige følelsen det gir å bla i et sånt verk tror jeg kan lokke til seg lesere som ikke vanligvis leser mye poesi. [...] Når Kolon i tillegg har spandert store, luftige sider hvor teksten virkelig får komme til sin rett rent visuelt, blir dette en innbydende antologi på flere vis. Jeg både håper og tror at antologier som Den engelske kanal 2015 kan fungere som et flott konverteringsverktøy over i poesiens magiske verden.»
Lena Ramberg, Bokmerker