Tyven fra Brügge

Norsk nittitalls-lyrikk

Det står for tiden bra til med den norske lyrikken, det har det blitt lagt merke til langt utover landets grenser. Det har siden åttitallet vært en veritabel blomstringstid for lyrikk og korttekster i Norge. Det er noe av dette vi nå retter søkelyset mot ved utgivelsen av Tyven fra Brügge. Norsk nittitalls lyrikk.

Dette er en antologi som skal vise noe av den beste lyrikken som er skrevet av forfattere som har debutert på nittitallet. Femten forfattere, åtte kvinner og sju menn, viser noe av spennet og vitaliteten i den unge lyrikken nå.

Forfatterne som er med, er: Tone Hødnebø, Anne Karin Torheim, Morten Øen, Espen Stueland, Arne Østring, Bertrand Besigye, Toril Wardenær, Sonja Nyegaard, Cathrine Grøndahl, Ingvild Burkey, Markus Midré, Kristine Næss, Steinar Opstad, Torunn Borge og Pedro Carmona-Alvarez. 

Øyvind Berg har gjort utvalget ut fra det han mener er de klare stemmene de siste ni årene.