Den engelske kanal 2016

Poesiantologi

«Jeg savner poesi når jeg leser norske tidsskrifter. Den engelske kanal, en årlig antologi for inviterte forfattere, er et forsøk på å bøte på dette.» – Jørn H. Sværen, i forordet til Den engelske kanal 2013.  

Årets utgave av Den engelske kanal, den fjerde i rekken, inneholder nyskrevne og oversatte tekster av Gunnar Berge, Kristin Berget, Siw-Anita Kirketeig, Arve Kleiva, Karl Larsson, Tan Lin (overs. Jørn H. Sværen), Marie de Quatrebarbes (overs. Ragnhild Eskeland og Jørn H. Sværen), Claude Royet-Journoud (overs. Jørn H. Sværen), Olve Sande, Jenny Tunedal, Andreas Vermehren Holm, Victoria Xardel (overs. Ragnhild Eskeland og Jørn H. Sværen).

Om Den engelske kanal 2016

«Den engelske kanal [er] framleis ein uhyre viktig infrastruktur for ny poesi i Noreg. Nokon vil kanskje oppfatte det som eit sakn at det ikkje finst spor av forklarande, tolkande tekst rundt diktbidraga, men eg reknar det som ein styrke; det syner eit stort mot og tiltru til diktet og, ikkje minst, til lesaren, som slepp å late lesinga verte forstyrra av alt ein kanskje trur og fryktar ein ikkje får med seg. [...] Og når eg les Den engelske kanal, oppstår forgreiningar, trådar og små liner mellom tekstbidraga, umedvitne og medvitne. Det opplevinga fortel meg er at den opne antologiforma, denne montasjen av poesiar og poetar slik ein finn i Den engelske kanal, skapar nye samanhengar og byr på fruktbare leseoverraskingar.»
Sindre Ekrheim, Humbaba

«Stilig.»
Fartein Horgar, Adresseavisa