Døden og andre tiggere

Dikt

Døden og andre tiggere samler dikt om politikk og kjærlighet, ensomhet og motstand, ødeleggelse og erindring. Det poetiske uttrykket spenner fra det saklige til det elegiske, med anstrøk av aforismens moralske karakter.

Om Døden og andre tiggere

«Dråper jeg ikke blir ferdig med. Og det er en slags humor der som gjør meg dypt urolig.»
Sindre Andersen, Klassekampen – Årets beste bøker 2016 

«Kan man skrive dikt etter Syria? Guddal følger Brecht og viser at ja, det politiske diktet er fortsatt ubehagelig virkningsfullt, aktuelt og viktig.»
Ellen Engelstad, Klassekampen – Årets beste bøker 2016

«Rått, korthugget, grensende til død og humor. Dikt for å våkne, for å undre, for selvinnsikt. Guddals sta insistering er en gave til leserne.»
Janneken Øverland, Klassekampen – Årets beste bøker 2016

[score]«Det originale med Anne Helene Guddals poesi er at diktene ikke bare graviterer rundt mørk materie av krig, vold og død. I Døden og andre tiggere trer kunsten å være menneske også frem med positiv valør, der de i samme åndedrag tar for seg grunnleggende evner i mennesket. Dikt om håp, medfølelse, kjærlighet, lengsler og sorg, filtres sammen med død og krig i en særegen, poetisk legering.»
Gro Jørstad Nilsen, Bergens Tidende

«Presise dikt om politikk og kjærlighet og ødeleggelse. [...] Anne Helene Guddal ble kåret til en av Norges viktigste forfattere under 35 år etter bare én bok, debuten med diktsamlingen Også det uforsonlige finnes (2014). Årets bok følger opp den mørke, undersøkende tematikken på en fascinerende måte.»
Henning Howlid Wærp, Aftenposten

«Det er sjeldan at nærmast alle dikta i ei diktbok held same høge litterære og sitatvenlege nivå. Det er tilfellet med Anne Helene Guddals andre diktbok, Døden og andre tiggere. Inntrykket av at noko eksistensielt livsviktig er på gang, gjer seg gjeldande nærmast i kvart einaste av dei eksplosive og like fullt reinskorne dikta.»
Sindre Ekrheim, Humbaba

«De poetiske tekstene er rå og direkte, likevel unndrar de seg enkle betydninger. [...] Døden og andre tiggere viser en forfatter med stor språklig spennvidde.»
Tom Egil Hverven, Klassekampen

«Det er mykje smerte i desse dikta. Det er einsemd, vald, fantasi om sjølvmord, død og gravferd. Forfattaren, Anne Helene Guddal, utvidar perspektivet til vognene mot aust i april 1945, brennande barn, oske og massegraver. Men trass i dette tunge mørkret vil denne boka få heider. Førre diktsamling, debutboka frå 2014, var ein sensasjon. Denne er annleis, men også svært god.»
Tore Elias Hoel, Dag og Tid

«Guddals største styrke som forfatter er utvilsomt evnen til å skjære evige emner som ensomheten og døden inn til benet. [...] Ikke minst får vi et presist inntrykk av de brå svingningene i en bevissthet: På kort tid kan jeget bevege seg fra suverenitet til sårhet, fra raseri til resignasjon.»
Elisabeth Frøysland Pedersen, Morgenbladet

«Slående formuleringer i mørke dikt.»
Maya Troberg Djuve, Dagbladet