Arbeid og drøm - dikt 1996-2016

Dikt

Arbeid og drøm - dikt 1996-2016 samler Steinar Opstads åtte første diktsamlinger, fra debuten med Tavler og bud i 1996 til den kritikerroste Kjærlighetstapene fra 2015. Diktbøkene til Opstad er sykliske i den forstand at de er komponerte enheter der det er ekko mellom tekstene, klangvirkninger fra dikt til dikt, og hver samling har sin stemme. Bibelske forestillinger er sterkt nærværende, som assosiasjonsgrunnlag og atmosfære, ikke dogmatisk, mer som språklig kraft. Diktene handler om tro og tvil, ensomhet og utenforskap, like mye som lengselen etter fellesskap og tilhørighet. Opstads dikt er det en intenst lengtende stemme som kommer til orde, kanskje med håp om å tøye menneskenes bånd, kanskje med ønske om å tøye selve lengselen. Diktningen vitner om en levende skrift og en brennende tro på poesien.

Om Arbeid og drøm - dikt 1996-2016

«Opstad formår altså med Arbeid og drøm at samle sine skrøbelige dele til en stærk helhed, der i sidste instans intenst får skildret et udpluk af en afgørende del af et menneskeliv.»
Sophie Dolmer, Littuna.nu