Steinar Opstads 20 årsjubileum!

Steinar Opstad har i år 20-årsjubileum som forfatter! Kolon feirer jubileet med å utgi en hans samlede dikt i et fyldig bind og ved å arrangere bursdagsfest torsdag 1. desember på Ugla Bar i Oslo. Opplesninger ved Sandra Lillebø, Caspar André Lugg og Steinar Opstad. Den offisielle delen av bursdagsfesten vil vare fra kl 19-21. Alle er hjertelig velkommen!