Den engelske kanal 2017

Poesiantologi

«Jeg savner poesi når jeg leser norske tidsskrifter. Den engelske kanal, en årlig antologi for inviterte forfattere, er et forsøk på å bøte på dette.» – Jørn H. Sværen, i forordet til Den engelske kanal 2013.

Årets utgave av Den engelske kanal, den femte i rekken, inneholder nyskrevne og oversatte tekster av Gunnar Berge, Anne Boyer (overs. Paal Bjelke Andersen), Rune Christiansen, Merete Enggaard Jakobsen, Maria Fusco (overs. Jørn H. Sværen), Martin Högström, Arve Kleiva, Claude Royet-Journoud (overs. Jørn H. Sværen), Vemund Solheim Ådland, Andreas Vermehren Holm, Victoria Xardel (overs. Jørn H. Sværen).

Om Den engelske kanal 2017

«Antologien gjer eit viktig arbeid med å introdusere nye poetar og poesiar, og boka gjer døra så til den nyaste poesien open og høg.»
Sindre Ekrheim, Dag og Tid

«Snarere synes noe av beveggrunnen bak Den engelske kanal å være tilførsel av nye perspektiver, geografisk så vel som grammatisk. Her blar man opp i flere gjendiktninger fra fransk og amerikansk, og bidrag fra svenske og danske poeter er like selvfølgelige som de norske.

Den engelske kanal påminner slik om at poesien, ja, egentlig all litteratur, inngår i et større kretsløp enn det nasjonale, og at dette kretsløpet faktisk pulserer, om enn oftest utenfor avisene og de store forlagene.
[…]
Selv om diktene i Den engelske kanal ikke alltid ligner den norske standardlyrikken, er de visuelle, lydlige og språklige rommene de bygger ikke vanskelige å tre inn i. Erfaringene man som poesileser gjør seg dreier seg jo i siste instans om, slik Andreas Vermehren Holm fremhever i sitt visuelle, sitatbaserte bidrag, «menneskelivet eneste og uforanderlige formel, menneskeheden».»
Carina Elisabeth Beddari, Morgenbladet

«Antologien gir eit møte med andre måtar å tenke poesi på enn det vi vanlegvis ser i norske bøker, og manar til diktlesing som ei mentalt utvidande estetisk erfaring kor tekstintern meining berre er éin dimensjon.»
Merete Røsvik Granlund, Bokvennen Litterær Avis