Jeg vil en tanke

Gjendiktning

Jeg vil en tanke er et utvalg av Gunnar Björlings dikt til norsk, fra debutsamlingen Vilande dag (1922), til hans siste bok Du går de ord (1955). Björling søker å formulere det uformulerbare, og det er tiltalen som er det sentrale i hans diktning. Han er radikal i sin omgang med språket, og en særegen, ugrammatisk anvendelse er karakteristisk for hans lyrikk.

 

 

Om Jeg vil en tanke

«Etter å ha lest dette nye utvalget av den finlandssvenske modernisten Gunnar Björling (1887-1960) er det nettopp følelsen av å bli dratt ut av samtiden og inn i et annet, poetisk nå jeg sitter igjen med - og det er ikke fordi Björlings dikt fremstår utdaterte, snarere tvert imot. Björling søker seg forbi begrepenes verden, mot det ubegrensede. [...] Det er Pedersens Björling vi her møter, og bekjentskapet er absolutt berikende.»
Carina Elisabeth Beddari, Morgenbladet

«Fyldig og godt utval av Björling på norsk. [...] Trass at stilen til Björling er attkjenneleg, kan ein spore fornying, variasjon og inspirasjon frå ulike kjelder frå bok til bok. Yngve Pedersen, gjendiktaren, har difor gjort eit klokt val når han har plukka representative dikt frå alle diktbøkene, slik at det er mogleg å følgje utviklinga. Pedersens norske gjendikting er verkeleg tru mot stilen og tenkinga til Björling.»
Sindre Ekrheim, Dag og Tid