Litterær Lunsj med Yngve Pedersen

Yngve Pedersen skal til Bergen Offentlige Bibliotek for å snakke om poesiens posisjon i dagens samfunn, om egen poesi og om sin helt nye gjendiktning av Gunnar Björlings dikt, Jeg vil en tanke. Arrangementet finner sted torsdag 21. mars. Vel møtt!