Stemmer fra Israel

Prosa

Stemmer fra Israel tar utgangspunkt i vitnesbyrd fra israelske soldater og deres handlinger på Vestbredden og i Gaza. Finn Iunker har foretatt en omhyggelig redigering, og skåret tekstene ned til deres nakne minimum, slik at brutalitetene presenteres så presist og ærlig som kjensgjerningene tillater det. Tekstene er enkle og har stor politisk kraft.

Om Stemmer fra Israel

«Den lille boka er en rystende samling tekster.»
Sandra Lillebø, Klassekampen

«Dette er en bok jeg startet med å bla litt i, og endte med å lese der og da – fra perm til perm i ett.»
Rose-Marie Christiansen, Rose-Maries litteratur- og filmblogg

«Det er et sterkt vitnesbyrd Finn Iunker har gitt oss.»
Tine Sundal, tinesundal.blogspot.no

«Enheden af det fremmanede billede af den uhyrlige statssanktionerede vold og frisættelsen af vidnerne til at optræde med deres respektive individuelle stemmer antyder imidlertid, at man bliver nødt til at sætte sin lid til, at enkeltindividerne igen vil lade sig styre af deres indre moralske kompas. Det synes at være vores eneste håb. [...]
Anlægger man dette perspektiv, synes Iunkers fortsættelse af den selvafsløring, som Breaking the Silence har sat i gang med deres interviewbog, ikke blot at være vigtig. Den er måske ligefrem nødvendig.»
Niels Lehman, Norsk Shakespearetidsskrift

«Det er gripende lesestoff, komprimert i formen, noe som gir et sterkt inntrykk som gjør meg forbannet og fortvilt over hvordan mennesker under gitte forutsetninger kan oppføre seg overfor andre.»
Anita Ness, Artemisias verden

«En liten bok det er verdt å lese.»
Min bok- og maleblogg

 «Jeg var i Israel og Palestina i oktober og da jeg kom hjem, leste jeg Stemmer fra Israel av Finn Iunker. Den gjorde inntrykk, en vakker bok som sprenger sjangergrensene.»
Ellen Olerud, BOK365

 «Ordene står der i all sin nakenhet, og det er nesten overraskende tungt å lese.»
Eli R. Gjengstø, Ellikkens bokhylle

«Tidvis balanserer denne produksjonen hårfint mot det mer melodramatiske, med stemmer som skjelver eller høres gråtkvalte ut. Men det er når hørespillet fremstår mer lest at det har størst effekt på meg. Det jeg hører er stemmene til blant annet skuespillerne Bartek Kaminski og Lena Kristin Ellingsen, som kropper og stemmer som er stedfortredere for andre kropper og stemmer. Ved å leke med teatraliteten, ved å la innspillingsprosessen skinne gjennom i selve hørespillet, påminnes jeg også at historiene ikke er fiktive.»
Anette Therese Pettersen, Scenekunst.no - om hørespillet Stemmer fra Israel