Finn Iunker til Frankrike

Finn Iunkers bok Stemmer fra Israel er oversatt til fransk og utgitt på det lille prestisjeforlaget les bras nus / éditions. Oversettere er Maruen Marin og Tone Røthe. Forlaget har tidligere utgitt Finn Iunkers skuespill Play Alter Native, Orkhons død og Det skjendige drapet i Skippergata.