Den engelske kanal 2018

Poesiantologi

«Jeg savner poesi når jeg leser norske tidsskrifter. Den engelske kanal, en årlig antologi for inviterte forfattere, er et forsøk på å bøte på dette.» – Jørn H. Sværen, i forordet til Den engelske kanal 2013

Årets utgave av Den engelske kanal, den sjette i rekken, inneholder nyskrevne og oversatte tekster av Gunnar Berge, Jean-Marie Gleize (overs. Thomas Lundbo), Andreas Vermehren Holm, Martin Högström, Bhanu Kapil (overs. Paal Bjelke Andersen), Siw-Anita Kirketeig, Cecilie Løveid, Stéphane Mallarmé (overs. Reidar Øksnevad), Marie de Quatrebarbes (overs. Ragnhild Eskeland og Jørn H. Sværen), Claude Royet-Journoud (overs. Jørn H. Sværen), Peter Thörneby, Jenny Tunedal.

Om Den engelske kanal 2018

«Kompromisslaus high brow, på den gode måten: Intellektuelt overskot, leik.»
Hadle Oftedal Andersen, Klassekampen – Årets beste bøker 2018

«Det som er tiltalande med Den engelske kanal 2018, er at dikta ikkje er omgjevne av introduksjonar, men talar for seg sjølv. Bidraga kan vere utfordrande og provoserande, men også tankevekkande og beint fram vene å lese.» 
Sindre Ekrheim, Dag og Tid

«Den engelska kanal 2018 är kort sagt en viktig och välkomponerad publikation, ett konsekvent utformat bokobjekt där poesin får äga rum.»
Filip Lindberg, Ny Tid