De enkle legemers endelighet

Claude Royet-Journouds arbeid forbindes ofte med en språkorientert, ikke-ekspressiv poesi som avviser den tradisjonelle diktningens billedspråk og allegoritenkning. Det handler om å «erstatte bildet med ordet bilde», som forfatteren skriver i en av sine notatbøker. Selv om Claude Royet-Journouds poesi kan virke analytisk og kjølig, er den også svært kroppslig, noe som kommer tydelig til uttrykk i De enkle legemers endelighet (2016).

Om De enkle legemers endelighet

«Claude Royet-Journoud utleverer oss til vår eiga maktesløyse som lesarar. […] Ein kan bli uhyggeleg fascinert av dikta til Claude Royet-Journoud.»
Hadle Oftedal Andersen, Klassekampen