Den engelske kanal 2019

Poesiantologi

«Jeg savner poesi når jeg leser norske tidsskrifter. Den engelske kanal, en årlig antologi for inviterte forfattere, er et forsøk på å bøte på dette.»  – Jørn H. Sværen, i forordet til Den engelske kanal 2013.

«Årets utgave, den syvende i rekken, er den siste inntil videre. […] Jeg vil fortsatt savne poesi når jeg leser norske tidsskrifter. Jeg håper noen tar opp hansken.»  – Jørn H. Sværen, i etterordet til Den engelske kanal 2019

Bidragsytere i årets utgave:

Gunnar Berge
Kristin Berget
Beata Berggren
Ian Hamilton Finlay (overs. Jørn H. Sværen)
Heraklit (overs. Gina Othelie Green)
Andreas Vermehren Holm
Martin Högström
Arve Kleiva
Casper André Lugg
Yngve Pedersen
Cia Rinne (overs. Simen Hagerup)
Claude Royet-Journoud (overs. Jørn H. Sværen)
Amalie Smith 
Peter Thörneby 

Om Den engelske kanal 2019

«Om noen i framtida vil undersøke hva som skjedde i diktningen etter årtusenskiftet, gir Den engelske kanal (2013–2019) unik tilgang til korte og lange linjer innen fransk, amerikansk og skandinavisk poesi. Et bedre redigert tidsskrift har knapt eksistert på norsk. [...] Jørn H. Sværen sa ved den siste lanseringen at tidsskriftet er et smalt, subjektivt redigert prosjekt. Man kunne replisere at utgivelsene i form og innhold, med utsøkt papirbruk, layout og ikke minst korrektur, har satt en standard for hvordan litteratur kan og bør utgis i Norge.»
Tom Egil Hverven, Klassekampen

«Jørn H. Sværens poesiantologi er så god at han vil verte sakna. [...] Det er ikkje tvil om at den årvisse antologien har vore både eit laboratorium for ny poesi og ein arena for å presentere utanlandsk samtidspoesi på norsk. Tvillaust vil han verte djupt sakna. Mykje jord må både bidragsytarane og redaktør ha grave opp, med tanke på breidda og kvaliteten i det føreliggjande resultatet, som femnar om både visuell og verbal poesi.»
Sindre Ekrheim, Dag og Tid

«Syvende, siste og sprekeste versjon. Flyter fra Heraklit over Ian Hamilton Finlays steinpoesi til boksfresh skandinavisk.»
Morten Langeland, Klassekampen – Årets beste bøker 2019