Praksis

Essays om litteratur og samfunn 2015–2018

Finn Iunker har de seneste årene skrevet en rekke essays som han nå presenterer i all sin fylde: Her finnes formidlingstekster om Bertolt Brecht og forskningsbidrag om Walter Benjamin, men også kampvillige tekster for vår tid, om rituell omskjæring av gutter, om moderne riksmål og forfatteretikk.

Praksis viser en imponerende variasjon i tematikk og interesser, og først når essayene samles i ett bind, får vi øye på de dypere linjene: hvordan estetikk, etikk og politikk alltid er forbundet.

Om Praksis

«Finn Iunkers essays demonstrerer en beundringsverdig teft for uventede perspektiver. [...] Sett under ett er Praksis intellektuelt stimulerende, og i tillegg åpen om de motstridende impulsene, svingningene mellom optimisme og pessimisme hos en politisk dikter som 'leter etter skjønnhet der det ikke finnes noe vakkert'. Iunker har tatt på seg den utakknemlige, og mange vil sikkert si nytteløse, oppgaven med å 'finne riktig verb' når en jøde knuser skallen til en palestiner med en murstein. De hissige reaksjonene, enten de kommer fra Israel-venner, fra Torgersens støttespillere, eller fra virkelighetsforfattere, beviser at Iunker skriver litteratur som virker i samfunnet.»
Frode Johansen Riopelle, Morgenbladet

«Praksis består av en perlerekke av tekster med ulik lengde, publisert i tidsskrifter og aviser mellom 2015 og 2018. [...]  Mange av Iunkers betraktninger og resonnementer, enten de er hans egne eller ved formidling gjort til hans egne, knytter an til en kritisk tradisjon som i Norge i stor grad er blitt enten anonymisert eller har avgått ved døden. Det gjør denne tekstsamlingen desto viktigere, som et alternativ til den stadig ekspanderende, følelses- og sosiale medier-baserte politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land.»
Chris Erichsen, Scenekunst.no

«Boken er et alternativ til den angloamerikanske offentligheten [...] Praksis-tekstene er alle kjennetegnet av Iunkers språklige knapp- og klarhetsideal, enten bidragene opprinnelig sto på trykk i filosofitidsskriftet Agora eller i den kristenkonservative avisen Dagen. [...] Med beundring siterer forfatteren den tyske 1800-tallstenkeren Schopenhauer: ‘Bruk vanlige ord. Si uvanlige ting.’ Jeg kunne ikke vært mer enig. Når han er på sitt beste, får Iunker det til.»
Kåre Bulie, Klassekampen

«Vi hører en politisk sterk stemme, som diskuterer blant annet fair trade (i ordets videste betydning), omskjæring av gutter, og ikke minst israelkonflikten. Forfatteren har måttet forsvare det han sier i boken Stemmer fra Israel, noe han gjennom flere essays, gjør på en glimrende måte. […] Det er ikke tvil om at Finn Iunkers bok Praksis har engasjert - boken anbefales for alle samfunnsengasjerte lesere der ute!»
Tine sin blogg - litteratur, kultur og tur