Finn Iunker til Litteratur på Blå

Finn Iunker skal til Litteratur på Blå for å snakke om sin nye essaysamling Praksis! Iunker skal samtale med Ola Mile Bruland. Arrangementet finner sted på Blå i Oslo, tirsdag 3. desember kl. 19. Vel møtt!