Omslaget til Britisk museum

Stort omslag

Heftet

Britisk museum

Dikt

Med Britisk museum fortsetter Jørn H. Sværen arbeidet med å samle tekstene sine til et større hele, slik han sist gjorde i Dronning av England (2011). Flere av motivene videreføres her, og nye motiver kommer til – her er løver, bier, skjold og sverd, kors og bokhistorie, i dikt og fragmenter, prosastykker, brev og bilder. Språket er konsist og ladet. Tekstene er klare og harde, gripende og dypt menneskelige.

Om Britisk museum

«Med en blanding av dikt, prosa og illustrasjoner skriver Jørn H. Sværen fram en egen, fascinerende sjanger i Britisk museum. [...] Bokas kortfattede, nøkterne form rommer et brennende begjær etter flere ting, slik jeg leser dem: en lengsel etter erkjennelse, på tvers av årtusener med bilder, tegn og skrift. Samtidig merkes avsenderens konkrete og tekstenes abstrakte behov for å bli lest, fortolket, forstått. De to montasjebøkene fortjener å bli lest om og om igjen.»
Tom Egil Hverven, Klassekampen

«Jørn H. Sværens verk er sobert og imponerande rikt på tyding. [...] Mellom desse essayliknande tekstane er diktliner vovne inn, korte dikt, med ei ekspanderande biletkraft. [...] På eit museum kan ein finne ueinsarta objekt stilte ut side om side. Ordensprinsippet er ikkje gitt av verda gjenstandane stammar frå, men av funna som er gjorde. Slik fungerer også Britisk museum, der tydingane faldar seg vent ut på fleire plan.»
Sindre Ekrheim, Dag og Tid

Nyheter om Britisk museum