Fragment II

Gjendiktning

I Lars Noréns Fragment II reflekterer jeget over temaer som aldring, angst, sykdom og ensomhet. Jeget beveger seg frimodig, men ikke friksjonsløst gjennom historien, filosofien, kunsten og litteraturen. Fragmentet er ikke en sjanger, men en egen optikk som gir forfatteren stor språklig og tankemessig frihet. Fragment II er Lars Noréns nye samling tekstfragment. Den første, Fragment, utkom i 2015 (norsk utgave 2017).

 

Om Fragment II

«Side om side med uforsonlige formuleringer står mildere utsagn om hvordan jeget i fragmentene kan finne ro, forsvinne for seg selv, for eksempel i langsomt hagearbeid. Man aner også hvordan en eldre person kan få kontakt med noe underlig vitalt, på tvers av generasjoner: Sammen danner de små bevegelsene hos spedbarnet og den gamles fingre det rommet som er mennesket. 

Å lese Lars Noréns fragmenter i Steinar Opstads gjendiktning gir mulighet til å bli kjent med et tenkende menneske, til tider i en akutt nødstilstand – hele veien i dialog med verdenslitteratur.»
Tom Egil Hverven, Klassekampen