Fragment II

Gjendiktning

I Lars Noréns Fragment II reflekterer jeget over temaer som aldring, angst, sykdom og ensomhet. Jeget beveger seg frimodig, men ikke friksjonsløst gjennom historien, filosofien, kunsten og litteraturen. Fragmentet er ikke en sjanger, men en egen optikk som gir forfatteren stor språklig og tankemessig frihet. Fragment II er Lars Noréns nye samling tekstfragment. Den første, Fragment, utkom i 2015 (norsk utgave 2017).

Om Fragment II

«Side om side med uforsonlige formuleringer står mildere utsagn om hvordan jeget i fragmentene kan finne ro, forsvinne for seg selv, for eksempel i langsomt hagearbeid. Man aner også hvordan en eldre person kan få kontakt med noe underlig vitalt, på tvers av generasjoner: Sammen danner de små bevegelsene hos spedbarnet og den gamles fingre det rommet som er mennesket. 

Å lese Lars Noréns fragmenter i Steinar Opstads gjendiktning gir mulighet til å bli kjent med et tenkende menneske, til tider i en akutt nødstilstand – hele veien i dialog med verdenslitteratur.»
Tom Egil Hverven, Klassekampen

«Stortenkte fragment [...] Norén brukar fragmentet som ei linse mot det useielege. Dermed får han brått ein heil del å seie, om ei rekke tilsynelatande spreidde tematikkar. Det verkar likevel ikkje sprikande, for kvart enkelt fragment, kvar enkelt tanke, spring ut av opphavsmannen sjølv. Slik sett kan Fragment II også lesast som ei form for eksistensiell sjølvbiografi, i samspel med dei tre banda av En dramatikers dagbok. […] Men korleis var det no med Norén og Gud? Eg leitar verken med lykt eller lupe, men blir likevel fort klar over den tilbakevendande religiøse tematikken i Noréns fragment – tatt vare på både språkleg og innhaldsmessig i Steinar Opstads gode gjendikting. 'Man kan bare tro på en gud så lenge det ikke fins bevis på at en gud eksisterer', skriv Norén og formulerer truas paradoks. [...] Fragment II er på mange vis ei (nesten) umogleg bok å melde, med sine svært mange ulike eksistensielle brotstykke. Nettopp derfor er det viktig å melde henne, for gjennom den frie – og samtidig strenge – forma som fragmentet er, hjelper Norén oss å ta sats inn mot dei store spørsmåla i livet.»
Alf Kjetil Walgermo, Vårt Land