Håvard den halte

En fortelling

En liten roman bygd på en av de minst kjente islendingesagaene.

Håvard den halte bygger på Soga um Håvard Isfjording, som er en av de minst kjente islendingesagaene. Jørgen Gunnerud har latt seg inspirere av denne sagaen, som forteller om den modige Olav Håvardsson og hans far som ender i strid med den kompromissløse høvdingen Torbjørn Tjodreksson.

Håvard den halte er en fortelling om ære, makt og oppbyggingen av en rettsstat.

Om Håvard den halte

«Et skikkelig stykke sagalitteratur i moderne språkform.»
Sindre Hovdenakk, VG

«Jørgen Gunnerud skaper motsetninger med bred penn og skaper helteskikkelser ut av de mest usannsynlige figurer. God fornøyelse!»
Hans H. Skei, Aftenposten

«Jørgen Gunnerud har klart å skrive en leseverdig og spennende fortelling om forntiden i moderne språkdrakt.»
Stefan A. Sture, Sarpsborgavisa