Hjertets attributter og bruk

Dikt

Claude Royet-Journouds arbeid forbindes ofte med en språkorientert, ikke-ekspressiv poesi som avviser den tradisjonelle diktningens billedspråk og allegoritenkning. Med Hjertets attributter og bruk, utgitt på fransk i 2021, fortsetter han undersøkelsen av språkets minste bestanddeler og spillet som oppstår mellom dem – «det vaklendes dramaturgi».

Om Hjertets attributter og bruk

«Royet-Journouds radikale poesi og poetiske tenking kan befrukte den norske poesien og kritikken. [...] I diktet 'Kroppen ved siden av' heter det at 'vi forblir bare leketøy for en skygge'. Eg veit ikkje om det er lov å tenkje, eller om dei royet-journoudske poesiforskriftene forbyd meg det, men det er iallfall éin ting eg kjenner, ja, om det er lov å bruke slike emosjonelle ord, når eg les Hjertets attributter og bruk: at det å lese Royet-Journouds poesi er som å springe etter sin eigen skugge. Og at det er eg som får skuggen til å røre på seg.»
Sindre Ekrheim, Krabben - tidsskrift for poesikritikk