Hjertets attributter og bruk

Claude Royet-Journouds arbeid forbindes ofte med en språkorientert, ikke-ekspressiv poesi som avviser den tradisjonelle diktningens billedspråk og allegoritenkning. Med Hjertets attributter og bruk, utgitt på fransk i 2021, fortsetter han undersøkelsen av språkets minste bestanddeler og spillet som oppstår mellom dem – «det vaklendes dramaturgi».