Sakprosa. Om penger, poesi og politikk

Essays

I essaysamlingen Sakprosa. Om penger, poesi og politikk, skriver Øyvind Berg inngående om oversettelse, det poetiske og nyere litteratur ved forfattere som Cecilie Løveid, Heiner Müller og Ernst Orvil. Berg var den første norske skribenten som offentlig kritiserte tildelingen av Ibsen-prisen til Peter Handke, og Sakprosa inneholder mange av hans bidrag til den såkalte Handke-debatten. Boken byr også på flere av Øyvind Bergs essays om penger og pengepolitikk, et felt han har arbeidet intenst med i flere år. Essayene i Sakprosa drives frem av et behov for en større samfunnsbevissthet i det litterære feltet.

Om Sakprosa. Om penger, poesi og politikk

«En slik antologisering av et tiårs skriverier er kun våre aller viktigste intellektuelle forunt, og i et slikt selskap er det liten tvil om at Øyvind Berg hører hjemme.»
Ola Innset, Vinduet

«Berg er retorisk hardtslående og skriver med en syrlig arroganse som synes skapt for nedrakking av autoriteter. Hans Sakprosa er – i likhet med poesien – rocka, rabulistisk, anti-establishment. Og likevel både tradisjonsbevisst og klartenkt.»  
Frode Johansen Riopelle, Morgenbladet