Tolv bøker

Dikt

Tolv bøker, Jørn H. Sværens tredje samling på Kolon forlag, er en bok som ikke ligner noe annet i norsk samtidslitteratur. Den er uhyre enkel i språk og form, med linjer som kan minne om dikt, fragmenter, steds- og bildebeskrivelser, huskeregler eller formler for kontemplasjon. Tidløs og kompromissløs, lukket og fullstendig åpen Tolv bøker er en ytterligere tydeliggjøring av et særegent forfatterskap.

Boka utgis samtidig i Danmark og Norge.

Om Tolv bøker

«Rester av uferdige byggverk, ruiner, og utvaskede inskripsjoner, er gjengse motiver i Tolv bøker, som kanskje åpner seg best ved å tenke på den mellom runer og land-art-tradisjonen, skriftlige kunstverk i naturen. Jeg for min del liker å tenke på Sværens ‘fellesvaskeri’, det vi har felles og det som må vaskes, de underliggende livsmysterier og det daglige arbeidet for å opprettholde livet. Fellesvaskeriet blir et sted mellom det tragiske og det romantisk utsøkte, som det står: ‘klær henger i trærne’
[…] Sværens avantgardistiske praksis er unikt formbevisst i ny norsk litteratur – den åpner for et tankestoff man ikke alltid baler med på vaskerommet.» 
Morten Langeland, Klassekampen 

«Jørn H. Sværens navn favner et helt litterært system. [...] De raffinerte utgivelsene hans tar opp i seg elementer fra tidligere bøker, altså et forfatterskap som på evolusjonært vis endrer sin fortid og fremtid i samme organiske språkvev. […] Sjelden har tekst bragt meg så tett på eget liv, uten at jeg kan forklare det med annet enn stillheten rundt de få, velvalgte ordene. [...] 
Mystisk? Underliggjørende? Litterært blir Jørn H. Sværens forfatterskap ofte lukket inne i en mer avsondret begrepsarkitektur, hos en forfatterelite like forsvinnende liten som hans tekstmengder, i form av minimalisme, språkspill etc. Alt dette, men også: leseren. [...] En leser en en blank side med usynlig skrift, erfaringens skrift. En leser er kunstneren mellom linjene, mellom replikkene, mellom bildene. Det er dette mellom-rommet Jørn H. Sværens diktekunst akter og ærer, og dermed leserens og lesningens natur. [...] 
De fleste bøker som utgis reproduserer forståelsen av hva litteratur er og skal være. Jørn H. Sværens skrivemåte gir ikke mening i den vanlige betydningen av ordet. Fra ord til setning viser han hvordan kunstnerens famling og undring ikke lar seg underlegge noen form for vilje eller makt, men blir et ordsmonn der nye vekster kan spire.»    
Freddy Fjellheim, Vårt Land

«Man kan sannelig også utgi bøker uten særlig mange ord i seg, som likevel gjør dundrende inntrykk. Poeten Jørn H. Sværen, som også er medlem av det utsøkte kunstrockbandet Ulver, har utgitt en av denne bokhøstens mest celebre bøker. Tolv bøker (Kolon forlag) er nettopp det, en samling av tolv bøker, to av dem tidligere utgitt på hans eget England forlag — håndsydde, eksklusive bøker som gjør seg ekstra godt når hentet fra postkassa. Å sakte åpne konvolutten og fiske ut bøker som Eden, gir nettopp denne underlige følelsen av tid.»
Audun Vinger, Tidens Ånd

«Når tidene svartner, øker det uuttalte kravet om sosial konformitet og språklig konvensjonalisme. Sværens måteholdne poesi lyser opp i dette (kultur) mørket og bygger undringens håpsvei. Få norske forfattere byr på rausere rom for lesningens kunstnerskap og lesningens natur enn Jørn H. Sværens bøker.»    
Freddy Fjellheim, Vårt Land – Årets beste bøker 2023