Tolv bøker

Dikt

Tolv bøker, Jørn H. Sværens tredje samling på Kolon forlag, er en bok som ikke ligner noe annet i norsk samtidslitteratur. Den er uhyre enkel i språk og form, med linjer som kan minne om dikt, fragmenter, steds- og bildebeskrivelser, huskeregler eller formler for kontemplasjon. Tidløs og kompromissløs, lukket og fullstendig åpen Tolv bøker er en ytterligere tydeliggjøring av et særegent forfatterskap.

Boka utgis samtidig i Danmark og Norge.

Om Tolv bøker

«Rester av uferdige byggverk, ruiner, og utvaskede inskripsjoner, er gjengse motiver i Tolv bøker, som kanskje åpner seg best ved å tenke på den mellom runer og land-art-tradisjonen, skriftlige kunstverk i naturen. Jeg for min del liker å tenke på Sværens ‘fellesvaskeri’, det vi har felles og det som må vaskes, de underliggende livsmysterier og det daglige arbeidet for å opprettholde livet. Fellesvaskeriet blir et sted mellom det tragiske og det romantisk utsøkte, som det står: ‘klær henger i trærne’
[…] Sværens avantgardistiske praksis er unikt formbevisst i ny norsk litteratur – den åpner for et tankestoff man ikke alltid baler med på vaskerommet.» 
Morten Langeland, Klassekampen i