Gaia uhyre

Dikt

Gaia uhyre er en palimpsest over vår egen tid, en ny diktning på bakgrunn av den gamle. Forfatteren stryker ut og skriver over gamle boksider, slik han har gjort i tidligere bøker, utgitt som faksimileutgaver på originalspråket. Etablerte fortellinger og forestillinger faller fra hverandre, og anonyme og ansiktsløse figurer trer frem. Guder, ikoner og helter – ingen er lenger evige, overjordiske eller utenfor rekkevidde. «Denne boken er et / vitnesbyrd / om / Jorden», i en tid hvor ingenting kan tas for gitt, hverken nedarvede grunnmyter, sivilisasjon, årstider eller ord som menneske og natur.  

Gaia uhyre utgis på dansk samtidig med den norske oversettelsen. Den danske utgaven er et tobindsverk, hvor det ene bindet består av bearbeidede boksider gjengitt i faksimile (576 sider), og det andre av transkripsjoner av faksimilene (112 sider). Det er transkripsjonene som ligger til grunn for den norske oversettelsen. Et knippe faksimiler er gjengitt til slutt i boken, for å gi leseren et bilde av foreleggene for tekstene.