Poesi og lærepenger

Essays

Øyvind Berg har de senere årene ved siden av å skrive dikt, gjendikte og reise verden rundt med teatergruppa Baktruppen også vært en flittig essayist. Selvsagt vil hovedtyngden av disse essayene handle om poesi, teater og litterære spørsmål. Men Øyvind Bergs interessefelt er mye bredere, og det kommer til uttrykk i essay om penger og narkotikapolitikk. Øyvind Berg har evnen til å skrive lett og opplysende om til dels kompliserte litterære og samfunnsmessige spørsmål, og han gjør det med vidd, språklek og en god porsjon humor.

Om Poesi og lærepenger

«Minst like god som Vold. Poeten Øyvind Berg har kalt sin nye bok for Poesi og lærepenger. Dette er en samling av essay, artikler og foredrag fra de siste ti årene. Hans innsikt i diktets klang og rytme imponerer.»
Knut Hoem, NRK P2

«Sprelsk og ettertenksomt om poesi og økonomi.»
Stian Bromark, Dagbladet

«Krasse og kunnskapsrike essays»
«I desse essaya i del to, 'Lærepenger', står Berg for ei befriande, dvs ei rasande og anstendig stemme som avslører korleis makta rår og reproduserer seg sjølv innafor ulike felt, om det er kulturfeltet eller økonomifeltet. I første del, 'Poesi' er han tett på diktet, med kunnige diskusjonar av blant anna Vold, Shakespeare, Tu Fu og Georg Johannesen, men størst inntrykk gjer essayet om Paul Celan.»
Gro Byrkjeland, BT

«'Statoil i Keiseruds klær', for eksempel, er et oppgjør med Statoil og firmaets forhold til sine egne etiske retningslinjer, og med en poets presisjon kan Berg spidde språkbruken deres og kle dem nakne.»
Thomas Berg, Ny Tid

«Det er denne leken som gjør at det aldri blir kjedelig å lese ham, og som gir ham en umiskjennelig stemme. Berg er et fyrverkeri av en forfatter, som stadig presenterer nye mønstre og overrumplende lydeffekter.»
Charles I. Armstrong, Klassekampen