Skitne lille hjerte

Gjendiktning ved Tone Hødnebø

Emily Dickinson oppsummerer det viktorianske, samtidig er hun en forløper for modernismen innenfor den amerikanske lyrikken. Mens hun levde offentliggjorde hun bare en håndfull dikt, anonymt. Nærmere 1800 dikt ble funnet etter hennes død. Den første diktsamlingen ble utgitt posthumt i 1890, og det gikk over seksti år før hennes samlede lyriske produksjon forelå på trykk. Hennes rikholdige produksjon viser et mangfoldig forfatterskap.

Denne utgivelsen er en revidert og utvidet utgave av utvalget som ble utgitt i 1995.

Om Skitne lille hjerte

«Tone Hødnebø har gjort et svært arbeid med denne gjendiktningen. Jamfører vi med originalen, ser vi at hun har funnet samtidige norske ord for de arkaiske og kryptiske engelske som Dickinson gjorde til sine allierte. Og det fremstår med tydelighet at hun har gjort et meget overveid, nøkternt og presist valg av ord. Diktenes hødnebøske utforming blir ofte ladet med den samme kompleksitet og de samme assosiasjoner som de dickinsonske har i originalen.»
Bergens Tidende

«Sterke gjendiktninger av en fremragende pionér»
Dagbladet

«Utgivelsen av Emily Dickinsons dikt i samlingen Skitne lille hjerte er en begivenhet»
Klassekampen