Tekster for Baktruppen 1994–2009

Skuespill

I løpet av 24 år lagde Baktruppen 46 større produksjoner pluss en rekke mindre aksjoner og forskjellige prosjekter på mer enn 180 scener i 29 land. Baktruppen ble stiftet i Bergen i 1986 og offisielt oppløst 1. mars 2011. Gruppen har hatt stor innflytelse på europeisk liveart, performance og teater. Baktruppens arbeider har bestått av teater- og danseforestillinger, performance, kunsthappeninger, stedsspesifikk kunst og politisk motiverte aksjoner. Tekster for Baktruppen 1994–2009 består av Øyvind Bergs tekster for Baktruppen i den aktuelle perioden.

Om Tekster for Baktruppen 1994–2009

«For dem som så og husker Baktruppen er boka et gledelig gjenhør. For dem som ikke har deres opptredener som referanse, er boka bitende god underholdning.»
Per Ivar Henriksbø, Gudbrandsdølen Dagningen

«[P]å sitt aller beste holder Berg et fjellstøtt skråblikk på store og små begivenheter i samfunnet, både på utviklingens skjeve og rette gang. Politiske kommentarer veksler med ren slapstick, og forfatterens evne til å være absurd og sylskarpt polemisk samtidig, er intet mindre enn imponerende.»
Fartein Horgar, Adresseavisen

«Tekster for Baktruppen er ikke bare god og viktig dokumentasjon av gruppas arbeid, men òg en bok som inngår i et stort, norsk forfatterskap, med interessante paralleller til Bergs verk, ikke minst refleksjonene over økonomiske, samfunnsmessige endringer [...]. [S]om dokumentasjon av en norsk teatergruppes produktive, poetiske liv, er [boka] unik.»
Tom Egil Hverven, Klassekampen