Tone Hødnebø og Steinar Opstad i Gamle Aker kirke

Tone Hødnebø og Steinar Opstad leser samme med flere andre forfatere i Gamle Aker kirke. Arrangementet heter Missa Poetica, Ordet gjennom ordene, Messe med poesi, stillhet og klimakritikk. Seansen finner sted torsdag 7. mai kl 18.