Finn Iunker husdramatiker på Dramatikkens hus

Finn Iunker er nylig utpekt som en av åtte husdramatikere på Dramatikkens hus. I omtalen på scenekunst.no heter det: «Kunstnere som tas opp i husdramatikerprogrammet tilbys ressurspersoner, prøverom og visningsmuligheter på Dramatikkens hus i to år, samt et stipend på kr. 200.000. Programmet har som formål å utvikle dramatikerskap over tid og å medvirke til å skape og framføre dramatikk med høy kvalitet.» Hurra!